Dairesel Perde Kalıp Sistemi
Farklı çaplara sahip eğrisel perde duvarlar için kullanılan bir sistemdir. İşin başında oluşturulan panolar, de monte edilmeden sadece üzerlerindeki ayar elemanlarının  kullanılması ile farklı çaplardaki duvarlara göre ayarlanabilmektedirler. Bu şekilde zamandan ve işçilikten tasarruf sağlanır ve daha sonraki projelere de kolaylıkla uyum sağlanır. H20 Ahşap kiriş, destek kuşağı, destek aparatı, ayar elemanı, çalışma konsolu gibi parçalardan oluşur.

İstinat duvarları, Yüksek yapılar, Endüstriyel yapılar, Konutlar ve Köprü ayakları