Fincanlı Tip İskele Sistemi

Fincanlı Tip (Cup-lock) İskele hem yüksek yük taşıyıcı hem de cephe iskelesi olarak kullanılan bir sistemdir. Ağır döşemelerde ve yüksek yapılarda kullanılan mukavemeti ve emniyet değerleri yüksek bir iskele sistemidir. Özellikle kalıp altı taşıyıcı iskele olarak kullanılır. Kurulum ve sökümü oldukça kolaydır. 

Sistemi oluşturan Fincanlı dikmeler 48x3mm TSE belgeli sanayi borularından standart olarak 100cm (yük durumuna göre 50cm) fincan Aralığında 50,100,150,200,250,300cm boylarında üretilmektedir. Fincanlar 5 mm sacdan imal edilmektedir ve dikmelere kaynakla bağlanmıştır. Bu fincanların üzerine sfero döküm olarak imal edilen ve yatay elemanların kilitlenmesini sağlayan hareketli kapaklar bulunmaktadır. 

Yatay ve düşey elemanların bağlantısı ile rijit bir sistem oluştuğundan burkulma emniyetli yük taşıma kapasitesi yüksek ve emniyetli iskele kurulumu sağlanmaktadır. Örnek olarak 50cm fincan aralıklı bir dikme dört tarafından yatay elemanlarla bağlandığında yaklaşık 6 ton eksenel yük taşıyabilmektedir. Fincan aralığı 100cm olan dikmede ise taşıma kapasitesi yaklaşık 5 ton olmaktadır. 

Yüksek yapılar, Endüstriyel yapılar, Konutlar