Kovanlı Tip İskele Sistemi

Kovanlı İskele sistemi pratik bir taşıyıcı sistemdir. Pim, kama vb. aksesuarlara ihtiyaç duyulmaz. İki tıp elemanla kurulum gerçekleşir. 50 cm yüksekliğindeki 4 adet H çerçevenin karşılıklı ve şaşırtmalı olarak yerleştirilmesi ile kule 1m yükseltilmiş olur. H çerçeve elemanlar karşılıklı ve şaşırtmalı yerleştirildiği için sisternin dayammı ve stabilitesi yüksektir. 

Çerçevelerde yer alan soketlerin birbirlerine geçmesiyle sistem kolayca kurulur. Karmaşık malzeme hesaplarına ve zaman kaybettiren montaj hazırlıklarına ihtiyaç duyulmaz. İşçilikten ve zamandan tasarruf sağlanır. Yüksek kulelerin oluşturulması yatayda montajlanarak yapılabilir ve vinç ile yerine yerleştirilebilir. Vinç ile taşma için sistem diyagonel elemanlar ile bağlanarak rijitlik sağlanır. 

Yüksek yapılar, Endüstriyel yapılar, Konutlar